Gemengde Zangvereniging "Met Hart en Stem"

 

Over de zangvereniging

Sinds 1985 heeft de Gereformeerde Gemeente van Terneuzen een eigen koor, Gemengde Zangvereniging “Met Hart en Stem” genaamd. Het koor gaat dus officieel uit van de Ger. Gem., maar er zitten koorleden op van allerlei denominaties. Tot op heden heeft dat nog nooit tot enige wanklank geleid. Heel fijn dat dat mogelijk is!

 We hebben al zo’n vijfentwintig jaar Johan de Rijke als dirigent. Frank Kolijn is onze vaste organist. Elke donderdagavond repeteren we van 20.00u tot 22.00u, met tussendoor even een kwartiertje koffie-pauze. 


Wat doen wij nu zoal op deze repetitieavonden? We beginnen altijd met wat inzingers om de stemmen even los te maken. Meestal zijn dat een paar toonladders, waarbij we even ‘de mhes koorfotohoogte in gaan’ voor de hoge stemmen (de sopranen en tenoren) en even ‘in de diepte’ voor de lage stemmen (de alten en bassen). Daarna oefenen we de stukken voor komende uitvoeringen en eventueel een nieuw te zingen lied.

Wat betreft uitvoeringen hebben we elk jaar een aantal vaste tradities, te weten de afsluiting van het zangseizoen eind juni in een klein kerkje in de regio (een soort open repetitieavond en altijd erg leuk!), een keer zingen in een bejaardentehuis in de buurt (met een erg dankbaar publiek) en natuurlijk onze kerstuitvoering eind december samen met het jeugdkoor. Dan komen er, verspreid over het jaar, altijd nog wel een aantal bij. Het ene jaar wat meer dan het andere. Te denken valt bijvoorbeeld aan een paaszangavond, of een bepaalde herdenkingsavond, zoals bijvoorbeeld een Oranjezangavond, verder ook vaak een avond t.g.v. de herdenking van de Hervorming.

Het is voor het bestuur altijd een hele uitzoekerij om deze avonden te plannen, gezien de vaak vele uitnodigingen die we ontvangen van andere koren (vaak al zo’n anderhalf jaar vooraf!). Het geeft altijd wat gemengde gevoelens om zover van te voren al een planning te maken.

Heeft u dus zin om te zingen, schroom dan niet maar kom gerust eens vrijblijvend een keer luisteren. Denk niet te snel dat u niet over een geschikte stem beschikt, er zitten echt niet alleen nachtegaaltjes op het koor! (Waarschijnlijk zelfs niet één…..) We hopen u dus binnenkort op donderdagavond te mogen begroeten!

Als u nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen.

 


 


Agenda

 

WanneerWatWaar

zaterdag 17 maart 2018

Aanvang: 19:30

zang - en muziekavond t.b.v. actie jeugdbond. De actie is voor geloofwaardig onderwijs in Iran, Pakistan en Nigeria.

Bethlehemkerk Terneuzen

zaterdag 31 maart 2018

Aanvang: 19:00

Stille Zaterdag. Weeksluiting door dhr. J. Paardekooper.

Bachten Dieke Terneuzen

zaterdag 21 april 2018

Aanvang: 19:30

Oranjezangavond
Met medewerking van:
– Zeeuws Reformatorisch Symf. Orkest Convocare o.l.v. Mark Christiaanse 

De zangavond wordt georganiseerd door Woord & Daad.

Geref. Gemeente te Waarde

zaterdag 23 juni 2018

Aanvang: 19:30

Zomerconcert m.m.v. sopraan Neleke de Kok

Mauritskerk ijzendijke

donderdag 30 augustus 2018 start zangseizoen Bethlehemkerk Terneuzen

zaterdag 6 oktober 2018

Aanvang: 19:30

Koor- en Samenzangavond 

Met medewerking van: Mannenkoor Ethan en het gemengde koor uit Yerseke.

De opbrengst van de collecte is t.b.v. de Theologische school.

Spreker: ds. G.J. van Aalst. Hij houdt een lezing over de Theologische school i.v.m. zijn afscheid als docent.

 

Ned. Herv. kerk te Kapelle

zaterdag 22 december 2018

Aanvang: 19:30

Kerstzangavond

Samen metJeugdekoor "Benjamin" o.l.v. Willy van Driel en Koperblaasgroep o.l.v. Joop de Pooter

Grote kerk Terneuzen

Voor alle data geldt Deo Volente.


Terugblik

 

3 februari 2018 hadden we een zangavond in de grote kerk in Terneuzen. Deze avond herdachten we de watersnoodramp die dit jaar 65 jaar geleden is. Deze avond was in samenwerking met het mannenkoor Jeduthun uit Krabbendijke. De spreker deze avond was dhr. C. van den Bovenkamp. hij heeft ons verteld over de watersnoodramp in Zeeuws-Vlaanderen en omstreken. Het was een mooie herdenkingsavond die ons allen stil heeft laten staan bij de watersnoodramp en de ernstige gevolgen daarvan. 

             MHES 1   MHES 3                   

                                          MHES 2  

 

GELEGENHEIDSKOOR

Ook dit jaar is het mogelijk om met ons koor mee te zingen tijdens de kerstzangavond op D.V. zaterdag 16 december in de Grote Kerk in Terneuzen.

Het is een mooie manier om te ervaren hoe het is om in een koor te zingen. Of misschien heeft u al ervaring en wilt u graag weer een keer meezingen!

Het is de bedoeling om 8x te repeteren en wel op: 26 oktober, 2, 9, 16, 23, en 28 november en 7 en 14 december. We repeteren in de Bethlehemkerk van 20.00 tot 22.00 uur.                                                                                                                   Bent u al enthousiast geworden? Kom en zing met Hart en Stem!

Van harte welkom op 26 oktober in de kerk.

 


Van de gelegenheids zangers

We vroegen enkele gelegenheidszangers hoe ze het vonden om de uitvoeringen van december mee te mogen zingen. Enkelen vonden het zo leuk dat ze lid geworden zijn. Dus dat is zeer positief. Hieronder leest u hun bevindingen.

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven als gelegenheidszangeres. In oktober kreeg ik een mailtje van het bestuur of ik mee wilde repeteren voor de uitvoering van 12 december. Direct was ik enthousiast. Ik heb heel goede herinneringen aan het koor. Ruim 30 jaar geleden was ik bij de oprichting van het koor. En daar heb ik mijn man leren kennen. Door verhuizing en geboorte van ons eerste kindje ben ik na tweeëneenhalf jaar gestopt. Hoe leuk is het dan om opnieuw mee te zingen.
Ik zal heel eerlijk zeggen, dat ik het moeilijk vond. Tekst, noten, ademhaling en dan ook nog heel goed op de dirigent letten. Maar ondanks dat keek ik iedere week uit naar de repetitieavonden. En als afsluiting de uitvoering op 12 december.
Johan, heel knap dat je in acht weken tijd ons zulke mooie stukken hebt leren zingen. Bedankt daarvoor! En ook het bestuur bedankt voor de uitnodiging. Ik ben zo enthousiast, dat ik er over nadenk om weer terug in het koor te komen.

Marja Walhout -Goud .
Een warm welkom. Als gastzanger in de adventtijd werd mij de vraag gesteld: “kom je volgend jaar weer zingen” ? Zingen doe ik graag en met veel passie (soms te veel), ben er achteraf gezien te laat mee begonnen, maar drukke bezigheden als vrijwilliger in school en kerk verhinderden dit.
Nu zing ik al bijna 10 jaar in het kerkkoor van de PKN te Sluiskil.
Na een achttal oefenavonden en twee uitvoeringen van ‘met Hart en Stem’ ben ik al redelijk ingeburgerd in het koor. Diverse mede koorleden kende ik al, als familie, oud-dorpsgenoten (Driewegen) of als oud-klasgenoten.
Mijn naam is Wim Zegers, in 1956 geboren te Driewegen en al 35 jaar woonachtig te Sluiskil. Gehuwd en vader van twee varende zonen en een studerende dochter.
Ik verdien mijn brood als timmerman, en hoop als tenor de komende de tijd mee te zingen met hart en ziel in ‘met Hart en Stem’ en zoals men zegt: “zingen is dubbel bidden”.

 

 


Cd Ons eigen landje

onseigenlandjeIn 2014 is in de monumentale St. Baafskerk in Aardenburg de cd Ons eigen landje opgenomen. Het is een cd met herinneringen aan "200 jaar Zeeuws-Vlaanderen". Aan deze cd hebben ook het kinderkoor Benjamin en Christelijk mannenkoor Zeeuws-Vlaanderen meegewerkt.

   Oproep aan            jong en oud!

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X