Gemengde Zangvereniging "Met Hart en Stem"

 

Over de zangvereniging

In 1985 heeft de Gereformeerde Gemeente van Terneuzen een eigen koor opgestart, Gemengde Zangvereniging “Met Hart en Stem” . Het koor gaat dus officieel uit van de Ger. Gem., maar er zitten koorleden op van allerlei verschillende kerken. Heel fijn dat dat mogelijk is!

We hebben al zo’n vijfentwintig jaar Johan de Rijke als dirigent. Frank Kolijn is onze vaste organist. Elke donderdagavond repeteren we van 20.00u tot 22.00u, met tussendoor even een kwartiertje koffie-pauze. 


Wat doen wij nu zoal op deze repetitieavonden? We beginnen altijd met wat inzingers om de stemmen even los te maken. mhes koorfotoDaarna oefenen we de stukken voor komende uitvoeringen en eventueel een nieuw te zingen lied.

Wat betreft uitvoeringen hebben we elk jaar een aantal vaste tradities, te weten de afsluiting van het zangseizoen eind juni in een klein kerkje in de regio (een soort open repetitieavond en altijd erg leuk!), een keer zingen in een bejaardentehuis in de buurt (met een erg dankbaar publiek) en natuurlijk onze kerstuitvoering eind december samen met het jeugdkoor. Dan komen er, verspreid over het jaar, altijd nog wel een aantal bij. Het ene jaar wat meer dan het andere. U kunt dan denken aan een paaszangavond, of een bepaalde herdenkingsavond, zoals een Oranjezangavond, verder is er ook elk jaar een avond t.g.v. de herdenking van de Hervorming.

Het is voor het bestuur altijd een hele uitzoekerij om deze avonden te plannen, gezien de vaak vele uitnodigingen die we ontvangen van andere koren (vaak al zo’n anderhalf jaar vooraf!). Het geeft altijd wat gemengde gevoelens om zover van te voren al een planning te maken.

Heeft u dus zin om te zingen, schroom dan niet maar kom gerust eens vrijblijvend een keer luisteren. Denk niet te snel dat u niet over een geschikte stem beschikt, er zitten echt niet alleen nachtegaaltjes op het koor! (Waarschijnlijk zelfs niet één…..) We hopen u dus binnenkort op donderdagavond te mogen begroeten!

Als u nog vragen hebt, dan kunt u contact opnemen.

 


 


Agenda

 

WanneerWatWaar

zaterdag 27 oktober

Aanvang: 19:30 uur

Reformatieherdenking

Chr. Geref. Kerk te Zaamslag

dinsdag 27 november Koorrepetitie in verband met Dankdag Bethlehemkerk Terneuzen

donderdag 20 december

Aanvang: 20:00 uur

Generale repetitie

Grote Kerk in Terneuzen

zaterdag 22 december 2018

Aanvang: 19:30 uur

Kerstzangavond

Samen met Jeugdkoor "Benjamin" o.l.v. Willy van Driel en Koperblaasgroep o.l.v. Joop de Pooter

Grote kerk Terneuzen

zaterdag 16 maart 2019

Aanvang: 19:30 uur

Koor- en Samenzangavond

Samen met gemengd koor Asaf uit Goes.

Grote kerk Terneuzen

zaterdag 18 mei 2019

Aanvang: 19:30 uur

Koor- en samenzangavond

"Psalmen rond Hemelvaart en Pinksteren"

Samen met Mannenkoor Ethan uit Yerseke

Grote kerk Terneuzen

Voor alle data geldt Deo Volente.


Terugblik

 

6 OKTOBER 2018

Op 6 oktober 2018 hadden we een zanguitvoering in Kapelle. Deze avond hebben we gezongen met het gemengde koor uit Yerseke en Mannenkoor Ethan. Het zingen met zoveel koorleden zorgde ervoor dat deze avond een mooi geheel was met veel luisteraars. Dominee Van Aalst hield een lezing over de Theologische school. Aan het eind van deze avond heeft hij afscheid genomen als docent van de Theologische school. We kijken terug op een mooie en bijzondere zangavond. 

 

                        6 oktober 5   

                          

GELEGENHEIDSKOOR

Ook dit jaar is het mogelijk om met ons koor mee te zingen tijdens de kerstzangavond op D.V. zaterdag 22 december 2018 in de Grote Kerk in Terneuzen.

Het is een mooie manier om te ervaren hoe het is om in een koor te zingen. Of misschien heeft u al ervaring en wilt u graag weer een keer meezingen!

U bent van harte welkom vanaf donderdag 11 oktober 2018.  We repeteren in de Bethlehemkerk van 20.00 tot 22.00 uur.                                                                                                                  

Bent u al enthousiast geworden? Kom en zing met Hart en Stem!


Van de gelegenheids zangers

We vroegen enkele gelegenheidszangers hoe ze het vonden om de uitvoeringen van december mee te mogen zingen. Enkelen vonden het zo leuk dat ze lid geworden zijn. Dus dat is zeer positief. Hieronder leest u hun bevindingen.

Er is mij gevraagd een stukje te schrijven als gelegenheidszangeres. In oktober kreeg ik een mailtje van het bestuur of ik mee wilde repeteren voor de uitvoering van 12 december. Direct was ik enthousiast. Ik heb heel goede herinneringen aan het koor. Ruim 30 jaar geleden was ik bij de oprichting van het koor. En daar heb ik mijn man leren kennen. Door verhuizing en geboorte van ons eerste kindje ben ik na tweeëneenhalf jaar gestopt. Hoe leuk is het dan om opnieuw mee te zingen.
Ik zal heel eerlijk zeggen, dat ik het moeilijk vond. Tekst, noten, ademhaling en dan ook nog heel goed op de dirigent letten. Maar ondanks dat keek ik iedere week uit naar de repetitieavonden. En als afsluiting de uitvoering op 12 december.
Johan, heel knap dat je in acht weken tijd ons zulke mooie stukken hebt leren zingen. Bedankt daarvoor! En ook het bestuur bedankt voor de uitnodiging. Ik ben zo enthousiast, dat ik er over nadenk om weer terug in het koor te komen.

Marja Walhout -Goud .
Een warm welkom. Als gastzanger in de adventtijd werd mij de vraag gesteld: “kom je volgend jaar weer zingen” ? Zingen doe ik graag en met veel passie (soms te veel), ben er achteraf gezien te laat mee begonnen, maar drukke bezigheden als vrijwilliger in school en kerk verhinderden dit.
Nu zing ik al bijna 10 jaar in het kerkkoor van de PKN te Sluiskil.
Na een achttal oefenavonden en twee uitvoeringen van ‘met Hart en Stem’ ben ik al redelijk ingeburgerd in het koor. Diverse mede koorleden kende ik al, als familie, oud-dorpsgenoten (Driewegen) of als oud-klasgenoten.
Mijn naam is Wim Zegers, in 1956 geboren te Driewegen en al 35 jaar woonachtig te Sluiskil. Gehuwd en vader van twee varende zonen en een studerende dochter.
Ik verdien mijn brood als timmerman, en hoop als tenor de komende de tijd mee te zingen met hart en ziel in ‘met Hart en Stem’ en zoals men zegt: “zingen is dubbel bidden”.

 

 


   Oproep aan            jong en oud!

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X