Collecten

 

De collecten zijn, zo de HEERE wil en wij leven;

Vanaf Zondag 20 juni en heel week 25:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Kerkorgel

Vanaf Zondag 27 juni en heel week 26:
1e Diaconie; Bijzondere noden - Hulp in Nigeria
2e Kerk
3e Extra; Kerk

Vanaf Zondag 4 juli en heel week 27:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Landelijke Evangelisatie

Vanaf Zondag 11 juli en heel week 28:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Emerituskas

Vanaf Zondag 18 juli en heel week 29:
1e Diaconie; Vluchtheuvel
2e Kerk
3e Extra; Kerk

Vanaf Zondag 25 juli en heel week 30:
1e Diaconie
2e Kerk
3e Extra; Jeugdwerk in eigen gemeente

Voor het overmaken van de collecte / gift met de Givt-app kunt onderstaande code scannen.

GIVT QR met opmaak 

Uiteraard blijft het ook mogelijk om via de bank uw bijdrage(n) over te maken t.n.v. de Gereformeerde Gemeente Terneuzen. Wij willen u verzoeken de daarvoor bestemde bankrekeningnummers te gebruiken:

Rekening kerk / kerkelijke doelen:
ABN: NL83 ABNA 0511 1713 15
ING: NL55 INGB 0001 2895 18

Rekening diaconie / diaconale collecten:
ABN: NL39 ABNA 0511 1713 31
ING: NL92 INGB 0004 7431 19

Bij gift voor extra collecte niet vergeten het doel erbij te zetten.

Tenslotte: voor een ieder die niet met een bankoverschrijving werkt en die geen smartphone heeft, vragen wij om het geld / collectebonnen op te sparen en in de collectezak te stoppen wanneer DV de kerkdiensten weer vrij toegankelijk zijn, of dit via een van de diakenen te geven.

De Heere zegene ook via deze weg ons en onze gaven.


Voor zowel de kerk als de diaconie is de wekelijkse collecte een belangrijke en noodzakelijke inkomstenbron. Vanaf nu is het mogelijk om via een smartphone mee te doen met de collecten via Givt. Dit is een eenvoudige manier om te kunnen blijven geven aan de collecten.

Hiervoor is de Givt-app nodig die u kunt downloaden via www.givtapp.net/download (of via de App Store of Google Play).
Het is raadzaam om de app handleiding te lezen, of een kort introductiefilmpje te bekijken.
U kunt na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Uw verdere registratie kunt u eventueel ook op een later moment doen. U betaalt dan per bank terwijl uw giften toch anoniem blijven. Giften blijven wel aftrekbaar. Onderaan deze pagina vind u meer informatie over Givt.

U kunt geven aan de collecte vanaf zondag tot en met de volgende zaterdag.

In de app kunt u ingeven hoeveel u wilt geven, met de knop collecte toevoegen kunt u tot een 3e collecte toevoegen. Zie deze uitleg of onderaan deze pagina.
De eerste collecte die u invult gaat naar Diaconie, druk dan op Collecte toevoegen voor de Kerk en nog eens op Collecte toevoegen voor de Extra collecte.


Hieronder ziet u hoe de collecten ingevuld dienen te worden. Wilt u voor een bepaald doel niets geven, dan laat u het bedrag op € 0 staan. De volgorde zoals het ingevuld wordt is, zoals de collecte zakken in de kerk doorgegeven worden. De eerste regel is altijd de diaconale collecte, tweede regel altijd voor de kerk, derde regel is altijd de extra collecte.

Givt app uitlegGivt app ingevuld


Meer informatie over Givt kunt u lezen op de site van Givt (met Handleiding) danwel bekijken met het downloaden van een korte  introductiefilm (de link: https://vimeo.com/398825744  en https://www.givtapp.net/hoe-geef-ik-met-givt). Ook de diakenen kunnen helpen.

U kunt over Givt lezen in (de digitale versie van) het Reformatorisch Dagblad van 18 december 2019 en van 19 maart 2020.

Aanmelden

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X