Wat wij geloven

Artikelindex

 

... Gereformeerde Gemeente?

Op het eerste gezicht vraagt u zich misschien af wat de Gereformeerde Gemeente nu eigenlijk is. Daarom hebben we dit artikel geschreven om iets over onszelf te vertellen aan de mensen die om ons heen wonen of die zomaar op deze website zijn gekomen. We hopen dat u na het lezen hiervan zin krijgt om onze kerkdiensten te bezoeken en met ons Zijn Woord te onderzoeken. U bent hartelijk welkom!

 

Onze geschiedenis

De vroege christelijke kerk.

De christelijke kerk begon kort nadat de Heere Jezus Christus terugkeerde naar de hemel (Hand. 1-2). Er ontstonden vele gemeenten over de hele wereld. Jammer genoeg begonnen velen de Bijbelse boodschap af te zwakken en te verdraaien, zoals God dat overigens had voorzegd (1 Tim 4:1-3). Gedurende vele eeuwen werd de Bijbel niet meer gezien als de enige bron van waarheid. De mensen moesten geloven in talloze fabels alsof dat Gods onderwijs was. In de geschiedenis noemen we deze periode de donkere Middeleeuwen.

Reformatie

Maar God liet de waarheid van de Heilige Schrift (de Bijbel) herleven in de 16e eeuw. De herontdekking van wat de eeuwenoude Bijbel feitelijk zegt, leidde tot een grote herleving van de christelijke kerk. Deze periode van de geschiedenis noemen we de Reformatie. God gaf vele godzalige predikers die krachtig Zijn boodschap preekten. Deze predikers, zoals Maarten Luther en Johannes Calvijn, waren instrumenten om de greep van de Rooms Katholieke Kerk te verbreken en opnieuw kerken te stichten die Bijbelgetrouw waren.

Nadere Reformatie

Sinds de Reformatie is de kerk van God opnieuw door meerdere moeilijke perioden gegaan. Gedurende de laatste eeuwen is er sprake van afzwakken of rechtstreekse verwerping van de leer van de Bijbel. Dit heeft geleid tot verschillen in opvatting over de christelijke religie, wat verklaart dat er zoveel verschillende kerken zijn.

Sommige van deze kerken hebben radicaal gebroken met de leer van de Bijbel, zoals die werd herontdekt tijdens de Reformatie. Jammer genoeg zijn er vandaag de dag mensen die zich christen noemen en die toch de wonderen die in de Bijbel beschreven zijn verwerpen, evenals de inspiratie van de Bijbel en het God-zijn van Jezus Christus. Anderen hebben de leer van Gods Woord vervangen door een godsdienst waar je je lekker bij voelt en met nadruk op genezingen, spreken in tongen en profetie. Andere kerken richten zich erop om hun luisteraars te vermaken met koren, toneelspel, film en christelijke rockmuziek, terwijl ze water bij de wijn doen wat betreft de waarheid van God.

We mogen dankbaar zijn dat er, wereldwijd gezien, sinds 1960 een groeiende belangstelling is voor de leer van de Reformatie. De geschriften van de Reformatoren en hun opvolgers (de Puriteinen / Nadere Reformatie) worden opnieuw gepubliceerd en met graagte gelezen in de westerse en niet-westerse wereld. Op zich is dat opmerkelijk, omdat hun geschriften meer dan 300 of 400 jaar oud zijn. Recent onderzoek in enkele Europese landen toont aan dat vooral jonge mensen hongerig zijn naar dit grondige Bijbelse onderwijs. Wij hopen dat dit ook waar zal zijn in Nederland.

Gereformeerde Gemeente in Terneuzen

"Gereformeerd" in de naam van onze gemeente verwijst nadrukkelijk naar Reformatie. De bedoeling is om de verbinding naar de Reformatie aan te geven. De waarheid van God herleefde in de Reformatie - we blijven geloven en blijven onderwijzen in overeenstemming met de kernwaarheden van de Heilige Schrift. Doordat we vasthouden aan Gods duidelijke en gezaghebbende onderwijs over de mensheid, de zonde en de verlossing door Jezus Christus onderscheiden we ons van veel andere kerken in Nederland.

Het woord "Gemeente" betekent eenvoudig dat we regelmatig samenkomen voor de eredienst en het onderwijs uit Gods Woord.

Terneuzen is onze plaats van vestiging. Landelijk gezien zijn er ruim 150 gemeenten die samen het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten vormen. 

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X