Prikbord

Een pagina voor het gemeenteleven. Berichtjes kunnen per > mail < worden toegestuurd.


Zin-in avonden

 

Zin-in avond met ds. S.W. Janse over  ‘Levenskeuzes en mijn wil’

HEERE! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden. (Psalm 25:4)

 

Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zende Ik ook ulieden. (Joh. 20:21)

 

Toen Saulus van Tarsen stilgezet werd op de weg naar Damascus, ging hij vragen naar de wil van God. Tot op dat moment had hij gedaan wat hij zelf wilde; nu vroeg hij wat hij doen moest en de Heere gaf hem antwoord.

Hoe kan jij de wil van God weten? Moet je bij levenskeuzes wachten totdat je een bepaalde aanwijzing krijgt? Hoe roept God mensen tot een bepaalde taak? Op welke manier kan je leven in afhankelijkheid van God en Hem bij beslissingen betrekken? Misschien herken je deze vragen; ze illustreren dat het niet altijd makkelijk is om Gods wil te verstaan. Het gebed van Psalm 25 blijft nodig.

 

Datum   : D.V. zaterdag 1 juni 2024

Locatie   : Hoornbeeck College Amersfoort

Spreker   : Ds. S.W. Janse

Tijd         : 19.30 (Inloop 19.00u)

 

 

Zin-in avond met ds. J.M.D. de Heer over ‘Onderweg zijn’
De kerk mag leven in de wetenschap dat het Koninkrijk van God er in beginsel (in de knop) al is; toch is het er nog niet volkomen (de bloem is nog niet helemaal open gegaan). Voor de gelovige hier op aarde geldt dat zijn ziel gered is; toch is hij nog niet in de hemel. Weliswaar wordt hij voorbereid op de heerlijkheid van de hemel, maar voordat het zover is, moet er nog gestreden worden! De kerk als collectief en de gelovige als individu zijn in wording.

Wat moet er nog gebeuren? God dringt in Zijn Woord aan op heiligmaking, “zonder welke niemand den Heere zien zal” (Hebr. 12:14) en roept op tot opwas “in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus” (2 Pet. 3:18). Wat betekenen deze oproepen voor jou persoonlijk? Hebben ze je ook iets te zeggen als je ten diepste niet gelooft of geloofszekerheid mist? In hoeverre worden de contouren van het toekomende hier op aarde al zichtbaar?

Datum   : D.V. zaterdag 6 juli 2024
Locatie  : Hoornbeeck college Gouda
Spreker : Ds. J.M.D. de Heer
Tijd       : 19.30 (Inloop 19.00u)

Zin-in avond met ds. M.H. Schot over ‘Rechtvaardig zijn’
Volgens HC Zondag 23 zijn we alleen door een waar geloof in Jezus Christus rechtvaardig voor God. Niets anders dan het kleed van Zijn gerechtigheid bedekt de schuld. Als God jou in Christus aanziet, ben je rechtvaardig – ook al klaagt je geweten je aan dat je tegen álle geboden Gods gezondigd en geen daarvan gehouden hebt; ziet Hij je aan buiten Christus, dan ben je een vuil en verdoemelijk zondaar – ook al doe je er álles aan om jezelf op te knappen en voor God aangenaam te maken. Levensbelangrijk om te schuilen achter Hem!

De christen is tegelijkertijd rechtvaardige én zondaar; een twee-mens. “We hebben geruild”, zei Luther: “nu heb ik Christus’ gerechtigheid en Hij heeft mijn zonden”. Hoe noodzakelijk is het om – door de band van het geloof – als rank met Christus, de ware Wijnstok, voortdurend verbonden te zijn en levenssappen te trekken uit hem! Dat is: sterven aan jezelf en opstaan in een nieuw leven. “Als ze op m’n hart kloppen en vragen: woont Maarten Luther hier? Dan zeg ik: nee, hier woont Jezus Christus; Maarten Luther is al 1500 jaar geleden gekruisigd”. De gelovige moet in Christus zijn en Christus in de gelovige (Joh. 15:4). Indien iemand in Christus is: nieuwe schepping! “Het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.” (2 Kor. 15:17).

Tijdens deze avond denken we dus na over de noodzaak om in Christus te zijn, de rol van het geloof en de vruchten van het nieuwe leven.

Datum   : D.V. zaterdag 7 september
Locatie  : Gereformeerde Gemeente van Wageningen
Spreker : Ds. M.H. Schot
Tijd      : 19.30 (Inloop 19.00u)

 

 


Rondvaart Winstuitverlies 2024


Vaar mee met Winstuitverlies! Samen met getroffenen, betrokkenen en degenen die geliefde(n) verloren door kanker. Een activiteit waar ook het hele gezin aan kan deelnemen! Hét informeel contactmoment met en voor lot- & geloofsgenoten rondom kanker.

Wanneer: D.V. zaterdag 22 juni a.s. van 11 - 15 uur (incl. lunch)
Waar: Party-Cruises Hoekeinde 26 te Sleeuwijk
Hoe: Aanmelden (verplicht): www.Winstuitverlies.nl

Welkom aan boord!
Bestuur Stichting Winstuitverlies


Jongerenavond over christenvervolging

We horen vaak over christenvervolging in Noord-Korea. Maar hoe vaak horen we het van de Noord-Koreanen zelf? Je krijgt nu de kans om de levensverhalen van Noord-Koreanen rechtstreeks te horen. Op zaterdag 22 juni organiseren we een landelijke jongerenavond over Noord-Korea in Barneveld. Samen denken we na over de praktijk van vervolging en horen we de ervaringen van een tweetal vluchtelingen. Uiteraard trekken we de lijn naar ons eigen leven: wat heeft christenvervolging ons te zeggen?

 

Kom je ook? Meld je aan op bijzonderenoden.nl/noordkorea

 

Programma

18.30 Inloop

19.00 aanvang

20.00 pauze

21.30 afsluiting

 

Locatie: Kruispunt, Verlengde Parallelweg 12 Barneveld


Bijzondere Noden organiseert deze avond met de deputaatschappen van de GGiN, OGG, HHK en CGK


Zendingsdag

Op D.V. 15 juni 2024 is het weer zover: de jaarlijkse zendingsdag in de Evenementenhal te Gorinchem. De zendingsdag is een bijeenkomst voor jong en oud, waar de grote opdracht van Christus aan Zijn kerk om het Evangelie te brengen aan alle volken centraal staat.

Het thema van de komende zendingsdag is ‘Christus’ Naam belijden’. Filippus moest naar een woeste weg om één man het Evangelie te verkondigen. Maar wat een zegen vloeit daaruit voort: ‘Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.’ Veel mensen hebben tijdens de omwandeling van Christus een mening over Hem. Maar Petrus belijdt: ‘Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods.’ Ook op de zendingsvelden komen zondaren, soms door een weg van veel strijd en afkeuring van hun familie, tot de belijdenis dat Jezus hun Heere is. Wat brengt dat een verwondering met zich mee. 

Wilt u er meer over horen? Tijdens het morgenprogramma van de zendingsdag wordt het thema verder uitgewerkt.

 

Alle informatie over het programma, de verkoopmarkt en crèches kunt u vinden op onze website: www.zendingsdag.nl

We ontmoeten u graag in de Evenementenhal!


Bericht van de Aangeenbrugschool

‘Als uw kind twee of drie jaar oud is, komt de basisschool zachtjesaan in beeld. Voor de Ds. D. L. Aangeenbrugschool in Terneuzen is het belangrijk om op tijd te weten hoeveel kinderen er op school hopen te komen. We nodigen u daarom van harte uit om uw kind aan te melden voor onze school. Op basis van de aanmeldingen kunnen we bekijken hoe we de groep waarin uw kind hoopt te komen, vorm kunnen geven. Als uw kind tussen 1 augustus 2024 en 31 december 2025 de leeftijd van 4 jaar hoopt te bereiken, ontvangen we graag uw aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk (uiterlijk 1 juni) ingevuld en ondertekend terug. U kunt dit aanmeldingsformulier opvragen en inleveren bij juf Sandra, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mocht u vragen hebben of graag op kennismakingsbezoek willen komen, dan kunt u contact opnemen met de directeur, dhr. M. K. den Otter, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zien uit naar de inschrijvingen!


Save the date: 26 juni 2024 - Conferentie met Carl Trueman en Päivi Räsänen

 

Om alvast in uw agenda te zetten: op D.V. woensdag 26 juni 2024 organiseren we als stichting Bijbels Beraad M/V in Lunteren een conferentie, waarbij dr. Carl Trueman en Päivi Räsänen (onder voorbehoud) aanwezig hopen te zijn en een lezing zullen geven.


Dr. Carl Trueman is professor bijbel- en religiestudies aan Grove City College en auteur van het boek The Rise and Triumph of the Modern Self, in het Nederlands door Jongbloed samen met Bijbels Beraad M/V vereenvoudigd uitgegeven als Een vreemde nieuwe wereld. Zijn onderzoek betreft onder andere de opkomst en impact van moderne noties van 'het zelf' op de hedendaagse (kerk)cultuur. Trueman is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en tevens predikant in de Orthodox Presbyterian Church.


Päivi Räsänen is een christelijke Finse politica en lid van de Finse christendemocratische partij. Ze is opgeleid als arts, moeder, grootmoeder en was tussen 2011 en 2015 onder meer minister van Binnenlandse Zaken. Toen in 2019 de Evangelisch Lutherse Kerk, waartoe zij behoort, in het openbaar LHBT ging ondersteunen herhaalde zij haar afwijzend standpunt over alternatieve seksuele levensstijlen en abortus. Räsanen kreeg veel kritiek en werd gerechtelijk vervolgd, met steun van personen in de Finse staatskerk. Inmiddels is zij zowel in eerste aanleg als in hoger beroep vrijgesproken van smaad tegen homoseksuelen.


Een uitnodiging om u aan te melden en zich in te schrijven ontvangt u later. Maar noteert u alvast de datum! Bijgevoegd vindt u de 'save the date' ook als flyer voor het geval u deze wil doorgeven aan anderen.


Namens bestuur stichting Bijbels Beraad M/V,


Laurens van der Tang (voorzitter)
Erik-Jan Verbruggen (secretaris)


Stichting De Vluchtheuvel

 

Wie zijn wij?

Stichting De Vluchtheuvel heeft als motto: samen aan de slag. Betrokken en vertrouwd! Wij staan voor professionele hulpverlening bij psychosociale problemen op alle levensgebieden. Onze hulpverlening kenmerkt zich door een heldere, reformatorische christelijke identiteit.

 

We bieden hulp bij identiteitsvragen, rouwverwerking, psychische problemen, werk gerelateerde problemen, huwelijks- en opvoedingsissues, verslavingen etc. Geloof en godsdienst is verweven in alle levensgebieden.

 

Voor onze complete aanbod verwijzen we naar onze website: www.stichtingdevluchtheuvel.nl

 

Aanmelding en advies

Heeft u hulp of advies nodig? U kunt op werkdagen tussen 8:30 en 17:00 uur bellen naar: 0113 - 21 30 98. Aanmelden kan ook online via: www.stichtingdevluchtheuvel.nl/aanmelden of stuur een app naar 06-46505407.

 

Kosten

Uw kerkelijke gemeente heeft een overeenkomst met De Vluchtheuvel afgesloten waardoor een deel van de kosten voor de hulpverlening wordt vergoed. Het kan ook zijn dat uw zorgverzekering een deel betaald of dat er een subsidierelatie met de burgerlijke gemeente is. Neem voor de actuele tarieven contact met ons op en voor de basis tarieven verwijzen we u naar onze website www.stichtingdevluchtheuvel.nl.

Gesprekslocaties?

Onze locaties zijn te vinden in Dordrecht, Ede, Goes, Hoevelaken, Kampen, Middelharnis, Neder Betuwe, Rijssen-Holten, Scherpenzeel, Woerden, Zwolle.

  


Peuterspeelzaal ‘de Schatzoekers’

 

Afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van buitenschoolse opvang (BSO), voor of nadat ze les krijgen op de Ds. D.L. Aangeenbrugschool, toegenomen. Op dit moment betreft dit algemene en dus seculiere opvang.

Het toezichthoudend bestuur van de Ds. D.L. Aangeenbrugschool heeft besloten om in samenwerking met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen te onderzoeken of er de mogelijkheid is om een BSO te starten. Bij het ontstaan van een reformatorische BSO kunnen de kinderen voor- en na schooltijd in een reformatorisch vertrouwde omgeving opgevangen worden.

Naast het onderzoeken van de mogelijkheid van het starten van een BSO, wordt tevens onderzocht of er meerdere gastouders ingezet kunnen worden. Ook dit wordt onderzocht in samenwerking met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

 

In verband hiermee wijzen wij u op onderstaande vacatures:

 

Vacature_Pedegogisch_medewerker_psz_locatie_Schatzoekers.pdf

Vacature_gastouder.pdf

vacature_Pedagogisch_medewerker_buitenschoolse_opvang.pdf

 


Lesprogramma ‘Kijken in de spiegel van de
christelijke traditie’

 

Hieronder is een aankondiging toegevoegd van het lesprogramma ‘Kijken in de spiegel van de christelijke traditie’ wat de Stichting Zeeuwse Reveil Lezingen dit cursusjaar in Zeeland aanbiedt. De data en de onderwerpen treft u aan op de website: https://www.zeeuwsereveillezingen.nl/lesprogramma/

lesprogramma_23-24.pdf


Samen voor onze zorg

 

De zorg vanuit de reformatorische identiteit is een groot goed. Mensen in een kwetsbare situatie worden liefdevol verzorgd en begeleid vanuit een Bijbelse overtuiging dat het niet alleen om het hier en nu gaat. In een sfeer die ze kennen van thuis. Daar moeten we zuinig op zijn.

 

De komende jaren gaat er veel veranderen. Door vergrijzing en een tekort aan helpende handen ontstaat een toenemende druk op onze zorg. Dat vraagt om een inspanning van ons allemaal. Van vrijdag 12 mei (Dag van de Zorg) tot en met vrijdag 10 november (Dag van de Mantelzorger) D.V. voeren wij met een zestal zorgorganisaties een bewustwordingscampagne vanuit de vraag: hoe dragen we samen bij aan het behoud van onze reformatorische zorg?

 

We hopen dat de campagne meer mensen uit onze achterban doet nadenken over het belang van onze identiteitsgebonden zorg. Dat meer mensen kiezen voor een baan in deze zorg. En dat meer mensen zich als vrijwilliger of mantelzorger in willen zetten. Als een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid.

 

Bent u overtuigd van het belang van onze zorg, steun dan dit initiatief op www.vooronzezorg.nl. U leest daar ook meer over het waarom van deze campagne. Mogen wij op uw steun rekenen?

 

Deze campagne is een initiatief van: Adullam, Cedrah, De Schutse, RST, Salem en Sirjon.


Stichting Dovenzorg Gereformeerde Gemeente

 

Deze stichting, kortweg Dovenzorg, heeft als doelstelling: geestelijke toerusting en onderlinge verbondenheid aan onze dove medemens.

Vanaf 1962 mag Dovenzorg deze taken op zich nemen.

Door de jaren heen hebben er veel veranderingen plaatsgevonden bij de doven.

Gebarentolken worden steeds vaker ingezet, er wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen zoals “preekondertiteling”.

Ook de CI (Cochleair Implantaat, de “knop” op het hoofd)  is meer en meer in gebruik.

1 op de 1000 mensen wordt doof geboren, en 1 op de 1000 kinderen wordt doof op zeer jonge leeftijd.

Wellicht zijn er ook doven bij u in de gemeente.

De Heere Jezus had oog voor de doofstomme. Zijn woorden waren: Effatha, wordt geopend.

Hebben wij zo ook oog voor onze dove medemens?

Voor velen is Dovenzorg een bekende naam

Toch blijkt het dat ook velen onwetend zijn welke werkzaamheden Dovenzorg mag doen.

Voor de doven worden o.a. dovendiensten georganiseerd, zijn er dovenweekenden en kinderclubs.

We vernemen nog met enig regelmaat dat er doven of zeer slechthorende zijn, of ouders met (jonge) dove of slechthorende kinderen, die niet weten wat Dovenzorg voor hen kan betekenen.

Neem gerust eens contact met ons op.

Om op de hoogte te blijven van het werk van Dovenzorg wordt ons blad “Dovencontact” door ruim 4500 abonnees gelezen.

Bent u geen abonnee, voor slechts €7,- ontvangt u ons blad 6 keer per jaar.

Dit kunt u eenvoudig doen door onze website te bezoeken www.dovenzorg.nl en het contactformulier in te vullen.

 


‘Leren van elkaar’

Ds. Vetterli uit Basel bezoekt contactgemeente Bodegraven

 

Afgelopen voorjaar bezocht ds. K. Vetterli, predikant van de ERKWB Basel, met zijn vrouw de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven. Sinds vorig jaar is deze gemeente contactgemeente voor de ERKWB Basel.

 

Op zaterdag werd met de werkgroep Basel-Bodegraven een bezoek gebracht aan de historische stad Delft. Zondagmorgen werden ds. Vetterli met zijn vrouw hartelijk welkom geheten door de kerkenraad en de koster en bezochten zij de kerkdienst, waarin zij ook toegezongen werden uit Psalm 121.

 

Na de dienst vertelde ds. Vetterli het een en ander over de kleine gemeente in Basel die hij dient. Veel leden wonen op flinke afstand van de kerk, soms wel op twee uur afstand. De kleine kinderen, ook de baby’s, wonen de dienst bij en laten zich soms ook horen. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting, gesprek, Bijbelstudie en pastoraat en ook een maaltijd.

 

‘Leren van elkaar: een gave en opgave’ zo schreef de werkgroep van Bodegraven na afloop over het bezoek.

 

Naast uw gebed, wordt een gift voor de gemeente in Basel erg op prijs gesteld. Grotendeels met steun vanuit Nederland kunnen ze een eigen predikant onderhouden en gemeente-zijn in Basel.

Maak uw gift over via

NL27 INGB 0000 0656 88

            t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht 

            onder vermelding van Basel

 

De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt vier van de zes ERKWB in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Meer informatie is te vinden op: www.ssro.nl of 
www.reformiert.at. De SSRO is ook te volgen via Facebook (SSRO.NL), Twitter (SSROnl) en Insta (kerk_zijn_in_de_alpen).

 

Kerkdiensten ERKWB 2023

 

Nederlandse vakantiegangers zijn hartelijk welkom in de 'Gottesdienste' van de zes ERKWB-kerken in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

 

ERKWB Basel –11:00 uur – ds. Kurt Vetterli

Adres: C.F. Spittler-Haus, Socinstrasse 13, 4051 Basel, Zwitserland

 

ERKWB Graz – 10:00 uur – ds. Peter Drost

Grazerstraße 22/1 8121 Deutschfeistritz, Oostenrijk (vlak bij Graz)

 

ERWKB Neuenburg am Rhein – 10:00 uur – ds. Stephen Spanjer.

Robert-Koch-Str. 8A, 79395 Neuenburg am Rhein, Duitsland (Zwarte Woud)

 

ERKWB Neuhofen – 9:30 uur – ds. Jan B. Wilmink

Steyrer Straße 35, 4501 Neuhofen an der Krems, Oostenrijk (dicht bij Linz)

 

ERKWB Rankweil –10:00 – ds. Reinhard Mayer

InfrA14, Feldkreuzweg 13, 6830 Rankweil, Oostenrijk (Vorarlberg)

 

ERWKB Wenen – 16:00 uur – ds. Brad Hunter

Wiedner Hauptstraße 146, 1050 Wien, Oostenrijk

 


Cursusaanbod CGO

In de onderstaande folder kunt u een cursusaanbod vinden van de CGO Toerusting (Centrum voor Godsdienst Onderwijs).

CGO geeft hierbij zelf de volgende toelichting: Deze cursussen zijn bedoeld voor het bevorderen van verdieping in het Woord van de Heere. In een tijd van verwarring en ontlezing kan een leerzame, verdiepende cursus, waar ook de mogelijkheid geboden wordt om op persoonlijke vragen in te gaan, zoveel betekenen voor u en uw naaste. Jongeren en ouderen geven aan dat de gesprekken, de contacten en de leerzame lessen van meerwaarde zijn voor hun persoonlijk leven! Uit feedback, die we van onze cursisten krijgen, blijkt duidelijk dat zij de waarde van de cursussen zien. Zij geven aan dat CGO meer zichtbaar zou moeten zijn, zodat ook anderen onderwijs kunnen ontvangen.

Wij bevelen u deze cursussen van harte aan.

Folder-Dig-Toer-2023-2024.pdf

 


Vragen bij Heidelbergse Catechismus

Er zijn ook bij de tweede helft van de Catechismus van ds Van Eckelveld vragen voor kinderen en jongeren. Dit omvat zondag 25-52.
Zie link: pdfVragen_bij_HC_25-52_-_ds_Van_Eckeveld.pdf


 

Presentatie en lezing seksuele diversiteit

Op 12 oktober 2022 is een avond gehouden over seksuele diversiteit. Ds. M. Klaassen heeft een presentatie gehouden over 'LHBT en de zoektocht naar identiteit' en ouderling A.W. Overbeeke over 'LHBT en pastoraat'.

De lezing van ouderling Overbeeke is te downloaden via deze link: Lezing_LHBT_en_pastoraat.pdf

De presentatie van ds. Klaassen kan op verzoek toegestuurd worden via een mailtje aan ouderling Overbeeke: mailen


Belangenverenigingen

Enkele belangenverenigingen vroegen om aandacht. Wellicht goed er kennis van te nemen.

In de knop gebroken is een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden: www.indeknopgebroken.nl

Naamloos Verdriet is een reformatorische vereniging voor ouders van wie een kind is overleden: www.naamloosverdriet.nl

Samen Alleen is een christelijke vereniging voor jonge weduwen en weduwnaars: www.samenalleen.nl

Stichting Winstuitverlies biedt vanuit Gods Woord steun en troost bij kanker, voor degenen die ziek of hersteld zijn, hun naasten, betrokkenen, én degenen die hun geliefde(n) door deze ziekte hebben verloren: www.winstuitverlies.nl

Adviesplein gemeente en gezin - Gereformeerde Gemeente
Een uitgebreide website voor informatie en advies over toerusting en hulpverlening vanuit de Gereformeerde Gemeenten: gemeenteengezin.nl

 

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X