Prikbord

Een pagina voor het gemeenteleven. Berichtjes kunnen per > mail < worden toegestuurd.


Peuterspeelzaal ‘de Schatzoekers’

 

Afgelopen jaren is het aantal kinderen dat gebruik maakt van buitenschoolse opvang (BSO), voor of nadat ze les krijgen op de Ds. D.L. Aangeenbrugschool, toegenomen. Op dit moment betreft dit algemene en dus seculiere opvang.

Het toezichthoudend bestuur van de Ds. D.L. Aangeenbrugschool heeft besloten om in samenwerking met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen te onderzoeken of er de mogelijkheid is om een BSO te starten. Bij het ontstaan van een reformatorische BSO kunnen de kinderen voor- en na schooltijd in een reformatorisch vertrouwde omgeving opgevangen worden.

Naast het onderzoeken van de mogelijkheid van het starten van een BSO, wordt tevens onderzocht of er meerdere gastouders ingezet kunnen worden. Ook dit wordt onderzocht in samenwerking met Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen.

 

In verband hiermee wijzen wij u op onderstaande vacatures:

 

Vacature_Pedegogisch_medewerker_psz_locatie_Schatzoekers.pdf

Vacature_gastouder.pdf

vacature_Pedagogisch_medewerker_buitenschoolse_opvang.pdf

 


Lesprogramma ‘Kijken in de spiegel van de
christelijke traditie’

 

Hieronder is een aankondiging toegevoegd van het lesprogramma ‘Kijken in de spiegel van de christelijke traditie’ wat de Stichting Zeeuwse Reveil Lezingen dit cursusjaar in Zeeland aanbiedt. De data en de onderwerpen treft u aan op de website: https://www.zeeuwsereveillezingen.nl/lesprogramma/

lesprogramma_23-24.pdf


Landelijke Contactdag Najaar 2023 Winstuitverlies

 

D.V. zaterdag 18 november a.s. is de Landelijke Contactdag Najaar 2023 van D.V. zaterdag 18 november a.s. is de Landelijke Contactdag Najaar 2023 van Stichting Winstuitverlies. De aanvang is om 10:15u in het gebouw 'Rehoboth' bij de Hersteld Hervormde Kerk in Nederhemert. De lezing wordt verzorgd door ds. H.J. Agteresch die als arts-internist en vanuit het pastoraat weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekent voor het leven in geloof. Na de inleiding hoopt hij in te gaan op uw en jouw vragen.

Iedereen die getroffen is door, betrokken is bij of een geliefde heeft verloren door kanker is van harte welkom! Samenkomen om vanuit Gods Woord uit te zien naar de Troost(er) bij kanker.Bent u, ben jij er deze keer ook bij? Aanmelden (verplicht): www.winstuitverlies.nl


Samen voor onze zorg

 

De zorg vanuit de reformatorische identiteit is een groot goed. Mensen in een kwetsbare situatie worden liefdevol verzorgd en begeleid vanuit een Bijbelse overtuiging dat het niet alleen om het hier en nu gaat. In een sfeer die ze kennen van thuis. Daar moeten we zuinig op zijn.

 

De komende jaren gaat er veel veranderen. Door vergrijzing en een tekort aan helpende handen ontstaat een toenemende druk op onze zorg. Dat vraagt om een inspanning van ons allemaal. Van vrijdag 12 mei (Dag van de Zorg) tot en met vrijdag 10 november (Dag van de Mantelzorger) D.V. voeren wij met een zestal zorgorganisaties een bewustwordingscampagne vanuit de vraag: hoe dragen we samen bij aan het behoud van onze reformatorische zorg?

 

We hopen dat de campagne meer mensen uit onze achterban doet nadenken over het belang van onze identiteitsgebonden zorg. Dat meer mensen kiezen voor een baan in deze zorg. En dat meer mensen zich als vrijwilliger of mantelzorger in willen zetten. Als een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid.

 

Bent u overtuigd van het belang van onze zorg, steun dan dit initiatief op www.vooronzezorg.nl. U leest daar ook meer over het waarom van deze campagne. Mogen wij op uw steun rekenen?

 

Deze campagne is een initiatief van: Adullam, Cedrah, De Schutse, RST, Salem en Sirjon.


Bericht van de studentenvereniging Solidamentum

De studentenvereniging Solidamentum heeft het doel om studenten een omgeving te bieden waar zij zich kunnen vormen op basis van christelijke kaders en de gereformeerde traditie. De basis hiervoor is de op Gods Woord gefundeerde grondslag. Graag komen wij in contact met aankomende studenten en studerenden binnen uw kerkelijke gemeente. Zie voor meer informatie onderstaande advertentie.

 

Variant_1__Advertentie_Introductiedagen_Solidamentum_2023.pdf


Stichting Dovenzorg Gereformeerde Gemeente

 

Deze stichting, kortweg Dovenzorg, heeft als doelstelling: geestelijke toerusting en onderlinge verbondenheid aan onze dove medemens.

Vanaf 1962 mag Dovenzorg deze taken op zich nemen.

Door de jaren heen hebben er veel veranderingen plaatsgevonden bij de doven.

Gebarentolken worden steeds vaker ingezet, er wordt gebruik gemaakt van moderne hulpmiddelen zoals “preekondertiteling”.

Ook de CI (Cochleair Implantaat, de “knop” op het hoofd)  is meer en meer in gebruik.

1 op de 1000 mensen wordt doof geboren, en 1 op de 1000 kinderen wordt doof op zeer jonge leeftijd.

Wellicht zijn er ook doven bij u in de gemeente.

De Heere Jezus had oog voor de doofstomme. Zijn woorden waren: Effatha, wordt geopend.

Hebben wij zo ook oog voor onze dove medemens?

Voor velen is Dovenzorg een bekende naam

Toch blijkt het dat ook velen onwetend zijn welke werkzaamheden Dovenzorg mag doen.

Voor de doven worden o.a. dovendiensten georganiseerd, zijn er dovenweekenden en kinderclubs.

We vernemen nog met enig regelmaat dat er doven of zeer slechthorende zijn, of ouders met (jonge) dove of slechthorende kinderen, die niet weten wat Dovenzorg voor hen kan betekenen.

Neem gerust eens contact met ons op.

Om op de hoogte te blijven van het werk van Dovenzorg wordt ons blad “Dovencontact” door ruim 4500 abonnees gelezen.

Bent u geen abonnee, voor slechts €7,- ontvangt u ons blad 6 keer per jaar.

Dit kunt u eenvoudig doen door onze website te bezoeken www.dovenzorg.nl en het contactformulier in te vullen.

 


‘Leren van elkaar’

Ds. Vetterli uit Basel bezoekt contactgemeente Bodegraven

 

Afgelopen voorjaar bezocht ds. K. Vetterli, predikant van de ERKWB Basel, met zijn vrouw de Gereformeerde Gemeente van Bodegraven. Sinds vorig jaar is deze gemeente contactgemeente voor de ERKWB Basel.

 

Op zaterdag werd met de werkgroep Basel-Bodegraven een bezoek gebracht aan de historische stad Delft. Zondagmorgen werden ds. Vetterli met zijn vrouw hartelijk welkom geheten door de kerkenraad en de koster en bezochten zij de kerkdienst, waarin zij ook toegezongen werden uit Psalm 121.

 

Na de dienst vertelde ds. Vetterli het een en ander over de kleine gemeente in Basel die hij dient. Veel leden wonen op flinke afstand van de kerk, soms wel op twee uur afstand. De kleine kinderen, ook de baby’s, wonen de dienst bij en laten zich soms ook horen. Na de dienst is er ruimte voor ontmoeting, gesprek, Bijbelstudie en pastoraat en ook een maaltijd.

 

‘Leren van elkaar: een gave en opgave’ zo schreef de werkgroep van Bodegraven na afloop over het bezoek.

 

Naast uw gebed, wordt een gift voor de gemeente in Basel erg op prijs gesteld. Grotendeels met steun vanuit Nederland kunnen ze een eigen predikant onderhouden en gemeente-zijn in Basel.

Maak uw gift over via

NL27 INGB 0000 0656 88

            t.n.v. SSRO Hendrik-Ido-Ambacht 

            onder vermelding van Basel

 

De Stichting Steun Reformatie Oostenrijk ondersteunt vier van de zes ERKWB in Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland. Meer informatie is te vinden op: www.ssro.nl of 
www.reformiert.at. De SSRO is ook te volgen via Facebook (SSRO.NL), Twitter (SSROnl) en Insta (kerk_zijn_in_de_alpen).

 

Kerkdiensten ERKWB 2023

 

Nederlandse vakantiegangers zijn hartelijk welkom in de 'Gottesdienste' van de zes ERKWB-kerken in Zuid-Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk.

 

ERKWB Basel –11:00 uur – ds. Kurt Vetterli

Adres: C.F. Spittler-Haus, Socinstrasse 13, 4051 Basel, Zwitserland

 

ERKWB Graz – 10:00 uur – ds. Peter Drost

Grazerstraße 22/1 8121 Deutschfeistritz, Oostenrijk (vlak bij Graz)

 

ERWKB Neuenburg am Rhein – 10:00 uur – ds. Stephen Spanjer.

Robert-Koch-Str. 8A, 79395 Neuenburg am Rhein, Duitsland (Zwarte Woud)

 

ERKWB Neuhofen – 9:30 uur – ds. Jan B. Wilmink

Steyrer Straße 35, 4501 Neuhofen an der Krems, Oostenrijk (dicht bij Linz)

 

ERKWB Rankweil –10:00 – ds. Reinhard Mayer

InfrA14, Feldkreuzweg 13, 6830 Rankweil, Oostenrijk (Vorarlberg)

 

ERWKB Wenen – 16:00 uur – ds. Brad Hunter

Wiedner Hauptstraße 146, 1050 Wien, Oostenrijk

 


Cursusaanbod CGO

In de onderstaande folder kunt u een cursusaanbod vinden van de CGO Toerusting (Centrum voor Godsdienst Onderwijs).

CGO geeft hierbij zelf de volgende toelichting: Deze cursussen zijn bedoeld voor het bevorderen van verdieping in het Woord van de Heere. In een tijd van verwarring en ontlezing kan een leerzame, verdiepende cursus, waar ook de mogelijkheid geboden wordt om op persoonlijke vragen in te gaan, zoveel betekenen voor u en uw naaste. Jongeren en ouderen geven aan dat de gesprekken, de contacten en de leerzame lessen van meerwaarde zijn voor hun persoonlijk leven! Uit feedback, die we van onze cursisten krijgen, blijkt duidelijk dat zij de waarde van de cursussen zien. Zij geven aan dat CGO meer zichtbaar zou moeten zijn, zodat ook anderen onderwijs kunnen ontvangen.

Wij bevelen u deze cursussen van harte aan.

Folder-Dig-Toer-2023-2024.pdf

 


Vragen bij Heidelbergse Catechismus

Er zijn ook bij de tweede helft van de Catechismus van ds Van Eckelveld vragen voor kinderen en jongeren. Dit omvat zondag 25-52.
Zie link: pdfVragen_bij_HC_25-52_-_ds_Van_Eckeveld.pdf


 

Presentatie en lezing seksuele diversiteit

Op 12 oktober 2022 is een avond gehouden over seksuele diversiteit. Ds. M. Klaassen heeft een presentatie gehouden over 'LHBT en de zoektocht naar identiteit' en ouderling A.W. Overbeeke over 'LHBT en pastoraat'.

De lezing van ouderling Overbeeke is te downloaden via deze link: Lezing_LHBT_en_pastoraat.pdf

De presentatie van ds. Klaassen kan op verzoek toegestuurd worden via een mailtje aan ouderling Overbeeke: mailen


Belangenverenigingen

Enkele belangenverenigingen vroegen om aandacht. Wellicht goed er kennis van te nemen.

In de knop gebroken is een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden: www.indeknopgebroken.nl

Naamloos Verdriet is een reformatorische vereniging voor ouders van wie een kind is overleden: www.naamloosverdriet.nl

Samen Alleen is een christelijke vereniging voor jonge weduwen en weduwnaars: www.samenalleen.nl

Stichting Winstuitverlies biedt vanuit Gods Woord steun en troost bij kanker, voor degenen die ziek of hersteld zijn, hun naasten, betrokkenen, én degenen die hun geliefde(n) door deze ziekte hebben verloren: www.winstuitverlies.nl

Adviesplein gemeente en gezin - Gereformeerde Gemeente
Een uitgebreide website voor informatie en advies over toerusting en hulpverlening vanuit de Gereformeerde Gemeenten: gemeenteengezin.nl

 

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X