Prikbord

Een pagina voor het gemeenteleven. Berichtjes kunnen per > mail < worden toegestuurd.


Pinkstercollecte 2022

Pinksteren en zending horen bij elkaar. Op de Pinksterdag heeft Gods Woord voor het eerst geklonken in alle mogelijke talen. Deze boodschap moet naar alle volken!
De band tussen Pinksteren en zending wordt elk jaar zichtbaar tijdens de Pinkstercollecte.

Waarom doet u uw gift in de collectezak? Dat heeft een heel Bijbelse achtergrond. Lees het maar na in Mattheüs 28: 19.
Onze zendingswerkers gaan niet uit op eigen initiatief, maar in opdracht van de Koning van de Kerk. Ze worden ook namens u uitgezonden om te werken in Gods Koninkrijk. Zij werken aan het front en u mag medearbeiden op het thuisfront. Hoe? Door te bidden en het werk financieel te ondersteunen. Met vrijmoedigheid bevelen we daarom de Pinkstercollecte in uw milddadigheid aan.

Ds. A. de Blois was in 1955 deputaat voor de zending. Hij schreef een voorwoord voor Paulus. Daarin haalt hij een prachtig verhaal over vier spinnen aan. De spinnen zijn op reis om de wereld te verkennen. Na wat omzwervingen komen ze aan bij een kerk. Ze besluiten daar voorlopig te blijven.
De eerste spin maakt een web op de preekstoel. De koster heeft zijn web al gauw te pakken en vernielt het met een grote stoffer. De tweede spin zoekt een plekje voor zijn web bij de Bijbel op de lessenaar. Ook dit web wordt al snel vernield. De derde spin spant zijn web over het doopvont, maar bij de eerstvolgende doopdienst blijft er niets van over.
De laatste spin is het slimst van allemaal. Zijn web blijft onbeschadigd. Hij maakt namelijk zijn web over de opening van het zendingsbusje. Ds. de Blois: ‘Geachte lezer, hoe staat het met het zendingsbusje in uw huis? Kan een spin er ongestoord haar web over spinnen?’

De meeste kerken hebben geen zendingsbusje meer aan de muur hangen. Ook in huis is vaak geen busje meer te bekennen. U doet uw gift in de collectezak, of u maakt wat geld over via de bank. Een spin krijgt daar geen kans. Maar vergeet u het werk van de zending niet? Elke dag gaan honderden mensen verloren die nog nooit van Christus hebben gehoord. Is de nood van deze mensen al op uw hart gebonden? Bidt u voor hen bij de Pinkstercollecte?

Ds. G.W.S. Mulder, voorzitter deputaatschap zending


25-apr-2022 - Folder CGO

Bijgevoegd treft u onze digitale folder met daarin het aanbod van de cursussen, die CGO (Cursus GodsdienstOnderwijs) verzorgt:
pdfFolder - Digitale versie - CGO HBO en Toerusting 2022-2023.pdf
Het bezig zijn met het woord van de Heere en de kennis, die opgedaan mag worden, zijn heel waardevol. De tijd, die daaraan besteed wordt, is geen verloren tijd. Het is dan ook onze hartelijke wens dat de CGO een instelling mag zijn, die onder oud en jong nog gekend mag worden. Uiteraard zijn we ook hierin afhankelijk van de zegen van de Heere. Toch wensen we hierin zelf ook actief aan bij te dragen door de CGO via verschillende manieren bekendheid te geven.

Met vriendelijke groet, 

Heleen ten Bolscher-Fransen
secretaresse CGO Toerusting


2022-apr-25 - Belangenverenigingen

Enkele belangenverenigingen vroegen om aandacht. Wellicht goed er kennis van te nemen.

In de knop gebroken is een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden: www.indeknopgebroken.nl

Naamloos Verdriet is een reformatorische vereniging voor ouders van wie een kind is overleden: www.naamloosverdriet.nl

Samen Alleen is een christelijke vereniging voor jonge weduwen en weduwnaars: www.samenalleen.nl

Stichting Winstuitverlies biedt vanuit Gods Woord steun en troost bij kanker, voor degenen die ziek of hersteld zijn, hun naasten, betrokkenen, én degenen die hun geliefde(n) door deze ziekte hebben verloren: www.winstuitverlies.nl


16-apr-2022 - Extra vertalers gezocht

Regelmatig bezoeken mensen die geen Nederlands spreken onze diensten. Dit kunnen bijvoorbeeld vluchtelingen zijn, of mensen die hier tijdelijk werken. 
We zoeken daarom uitbreiding voor het vertaalteam. 
De vertaling gaat via Translate, of - als iemand de taal beheerst - door zelf een  samenvatting te geven van wat er gesproken wordt. Opgeven via de koster of Marcel Goud. Zij kunnen ook eventuele vragen beantwoorden.


16-apr-2022 - Vrijwilligers voor vluchtelingen

Aan de leden,

Vluchtelingen uit Oekraïne zijn inmiddels gearriveerd in Hoek, Zaamslag, Terneuzen. Deze mensen hebben vrijwel geen bezittingen mee kunnen nemen en hebben dus aan nogal wat dingen gebrek. Via de stichting MirWam is er al een gezin voorzien van kleding en schoeisel.

Diverse werkgroepen zijn bezig om e.e.a. te coördineren en vorm te geven.
Als Stichting Vluchtelingen willen we op korte termijn met onze vrijwilligers samen komen om de mogelijkheden die er zijn om hulp te bieden op een rij te zetten en te stroomlijnen. Tijdens deze bijeenkomst zal ook een vertegenwoordiging van MirWam aanwezig zijn. Doel is, om als stichtingen onze krachten waar nodig te bundelen en onze activiteiten op elkaar af te stemmen.

De stichting vluchtelingen kan mede door deze nieuwe vluchtelingen die op onze weg komen nog nieuwe vrijwilligers gebruiken. Omdat nogal wat gezinnen arriveren waarvan de man in Oekraïne is gebleven zoeken we vooral vrouwelijke vrijwilligers, wat niet betekent dat we geen nieuwe mannelijke vrijwilligers kunnen gebruiken.

Aanmelden kan bij

J.A. Verhelst
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
What’s app 0637180513


Verder is het zo dat naast de vluchtelingen die een huis toegewezen gekregen hebben er nog steeds nieuwe vluchtelingen arriveren waar ook onderdak voor wordt gezocht.
Door de GerGem Middelburg C een oproep gedaan om gastgezinnen.
De betreffende werkgroep organiseert o.a. bijeenkomsten met gasten, gastgezinnen en buddy’s waarbij ervaringen uitgewisseld kunnen worden en elkaar met raad en daad terzijde staan.
Als u/je gastgezin wil worden meldt het dan ook op bovenvermeld mailadres, of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vriendelijke groet

J.A. Verhelst
Stichting Vluchtelingen (Reformatorische Kerken Zeeuwsch Vlaanderen)

 

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X