Pastoraat

Pastoraat - Introductie

Pastoraat - intro

Gods schepping was goed. God Zelf zag dat het goed was. 
Maar we geloven dat bij de zondeval alles is misgegaan in deze schepping. Mooie dingen zijn beschadigd of misvormd. Wat wordt er veel geleden. 'Op de bodem van alle leed ligt der wereld zondeschuld' - een bekende uitdrukking maar nog steeds waar.
Toch geloven we ook dat er vanuit Gods Woord ondersteuning is in alle zorgen van het leven, op welk terrein ook. Het is een leidraad die niet faalt.
Ambtsdragers hebben de taak en roeping om deze steun te geven voor zover mogelijk. We noemen dat pastoraat. De dominee, de (wijk)ouderlingen, de diakenen zijn hiervoor altijd beschikbaar.

Niet van alle zorgen weten we af. Voor sommige zorgen is minder aandacht dan nodig zou zijn. Door middel van gemeenteavonden of andere kanalen vragen we soms aandacht voor een bepaalde problematiek. Ook de Jeugdbond en de Vluchtheuvel geven vaak goede informatie.

Op deze pagina brengen we wat zaken bij elkaar en noemen contactpersonen (wanneer deze er zijn). 

Aandachtsgebieden

  • Anders geaard
  • Anders begaafd
  • Huwelijk
  • Opvoeding
  • Psychische nood 
  • Belangenverenigingen

Anders geaard

Weet je het eigenlijk al vanaf je kinderjaren, of worstel je op dit moment met de vraag wat je seksuele voorkeur is? Of ben je misschien al ouder en heb je je altijd anders gevoeld, en ben je erachter gekomen dat je jouw homoseksuele gevoelens je leven lang weggedrukt hebt? Wat een onbegrepen weg moet je dan gaan. Wat een verwarring, emoties en zelfs wanhoop kan dit met zich meebrengen. Maar vooral, wat een vragen kunnen er zijn. Vragen waar je geen antwoord op kunt vinden. Ook als je vader, moeder, broer of zus bent van iemand die met deze dingen worstelt.

Wat kan het fijn zijn als je je verhaal kwijt kunt bij iemand die naast je komt zitten en naar je wil luisteren. De kerkenraad van onze gemeente heeft ouderling Overbeeke bereid gevonden om je een luisterend oor te bieden en samen met jou te proberen een weg te vinden. Wat je vertelt zal absoluut veilig zijn. Je kunt hem altijd bellen of mailen.

Breng je nood vooral maar bij de Heere, Hij hoort je altijd, al is het midden in de nacht.

Wie Hem aanroept in den nood, vindt Zijn gunst oneindig groot.


Anders begaafd

In onze gemeente is diaken Verhelst contactpersoon voor gehandicaptenzorg. Ria Guiljam en Elize Markusse bezoeken regelmatig gezinnen die dag in dag uit met deze zorg worden geconfronteerd. Helpende Handen verleent vanuit onze gemeenten ook ondersteuning.

Laten we deze gezinnen in onze gebeden gedenken.


Huwelijk

Eerder werd een echtparendag georganiseerd. Het ligt in de bedoeling om er t.z.t. weer een te organiseren. Ouderling Eikelboom is vanuit de kerkenraad contactpersoon voor de organisatie hiervan.

De Vluchtheuvel is beschikbaar voor professionele hulp bij huwelijksproblemen.


Opvoeding

Kinderen opvoeden is nooit eenvoudig geweest en zeker niet in onze tijd. Hoe kunnen we hen vormen voor het leven met het Woord van God als onze leidraad. Er is voor deze groep veel materiaal beschikbaar via de Jeugdbond. Het blad 'Daniel' mag in geen gezin ontbreken. De leiding van de jeugdverenigingen mag veel goede ondersteuning bieden.

Ouderling Overbeeke is contactpersoon voor de verenigingen. 


Psychische nood

Psychische nood doet zich voor in allerlei vormen. Burnout, depressie, met alle gevolgen voor de omgeving. De uitdaging bij autisme en andere stoornissen is groot en vraagt vaak om professionele begeleiding. Ook hiervoor is De Vluchtheuvel beschikbaar om mensen en de gezinnen bij te staan. 


Belangenverenigingen

In de knop gebroken is een reformatorische vereniging voor ouders bij wie tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte kind(eren) zijn overleden: www.indeknopgebroken.nl

Naamloos Verdriet is een reformatorische vereniging voor ouders van wie een kind is overleden: www.naamloosverdriet.nl

Samen Alleen is een christelijke vereniging voor jonge weduwen en weduwnaars: www.samenalleen.nl

Stichting Winstuitverlies biedt vanuit Gods Woord steun en troost bij kanker, voor degenen die ziek of hersteld zijn, hun naasten, betrokkenen, én degenen die hun geliefde(n) door deze ziekte hebben verloren: www.winstuitverlies.nl

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X