Vrouwenvereniging "Bidt en Werkt"

Onze vereniging telt op dit moment 25 leden, van diverse leeftijden. We komen eenmaal per veertien dagen op woensdagavond bij elkaar en soms op dinsdagavond. Deze avonden beginnen om 19.45u en duren tot ca.21.30u. Alle verenigingsavonden worden in de Gomarus aangekondigd. Of kijk in de kalender.

We beginnen de verenigingsavond met het zingen van een psalm, het lezen van een bijbelgedeelte en gebed. Daarna lezen we nog een meditatie. Elke verenigingsavond leest één van de leden een gedicht voor en zorgt voor een traktatie bij de koffie of thee.

Op de verenigingsavonden kunnen ook (zelfgemaakte) kaarten worden gekocht.

De avonden worden verder op verschillende manieren ingevuld. Zo hebben we:

 

    * Creatieve avonden, zoals bloemschikken of een workshop haken

    * Bijbelstudie

    * Spel of quiz

    * Presentatie d.m.v. powerpoint/dia's door gastspreker of verenigingslid

    * Voorlezen rondzendbrieven

 

De verenigingsleden bezoeken ouderen en zieken uit de gemeente. Rond Kerst brengen we bij deze ouderen een boekje dat ze krijgen van de kerk. Drie keer per jaar verzorgen we een ouderenmiddag met aansluitend een maaltijd.

Jaarlijks wordt er ook, aan het eind van het seizoen een uitstapje georganiseerd voor en met de ouderen van de gemeente. We gaan dan gezellig een dagje of alleen een middag uit.

Kom gerust een keer langs om een avond bij te wonen!

Copyright © 2016 Gereformeerde Gemeente Terneuzen.
Alle rechten voorbehouden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zo tellen we hoe vaak pagina's gebruikt worden.
X